cultuur de roze olifant van organisaties

Cultuur, de roze olifant van organisaties.

Cultuur, de roze olifant van huisvesting.

Recentelijk was ik op een conferentie over de toekomst van werken en de werkomgeving. Het is een samenwerking van een HR- en Facilitair vakblad. Ik heb een gastcollege gegeven over de invloed van cultuur op de toekomstige manier van werken. In de presentatie zit een interactief onderdeel waarbij ik de aanwezige HR & Facility professionals de volgende vier vragen over hun organisatie heb gesteld.

Voert uw organisatie weleens een:

  1. Een medewerkerstevredenheid onderzoek uit?
  2. Een bezetting- & benuttingsgraad onderzoek?
  3. Een organisatiecultuur onderzoek?
  4. Een activiteiten-, netwerk- en cultuuronderzoek?

Helaas, een beetje volgens de verwachting, nam het aantal handen af met bijna de helft in elke ronde. Bij de laatste vraag, het volledig analyseren van de organisatie op zowel activiteitenpatronen als op cultuur, haakten bijna alle zestig aanwezigen af. Normaliter is dat geen probleem omdat het simpelweg een kwestie van vraag en aanbod is.

Maar er is meer aan de hand. Na de kleine rondvraag heb ik aan het publiek gevraagd welk onderzoek men het meest effectief acht als men de organisatie wil verbeteren. Wederom niet verrassend, opteerde bijna de volle honderd procent voor de vierde optie. De conclusie was deels confronterend en verrassend. De zaal zat vol met professionals van grote organisaties. Een gezamenlijke conclusie was dat men liever niet te diep graaft in de organisatie. Maar zoals iedereen weet ligt de schat nooit aan de oppervlakte maar vaak diep begraven.

Mijn conclusie is dat cultuur en alles wat daar mee samenhangt door veel organisaties als de roze olifant wordt behandeld. Men weet allemaal dat het van grote invloed is op hoe men werkt. Het kan een bijna onbreekbare band smeden of het zand in de versnellingsbak van succes zijn.

De uitdaging is dat organisaties daadwerkelijk beter willen presteren, maar vaak niet weten hoe. De economie dwingt organisaties simpelweg zich steeds te blijven verbeteren. De productiviteit neemt nog toe, maar wordt steeds complexer om te laten groeien. De toekomst ligt deels in het beter gebruiken van slimme technologie en anderzijds in het nog beter laten presteren van de organisatie door een gezonde cultuur. De toename van het aantal burn-outs in organisaties is verontrustend. Voor een burn-out zitten nog meerdere stadia waarin mensen reeds minder toegewijd en effectief zijn voor de organisatie. Deze hebben veel te maken met hoe de cultuur in de organisatie is. Vijf van de zes grote veroorzakers van burn-outs zijn gerelateerd aan cultuurgeoriënteerde verschijnselen:

  1. geen of te weinig controle over werksituatie;
  2. geen of te weinig (sociaal, voldoening en financieel);
  3. gemis van groepsgevoel;
  4. oneerlijkheid in het werk;
  5. verschil in waarden en ethiek;
  6. te hoge werkdruk.

Bovenstaande verschijnselen hebben geen uitleg nodig. Iedereen heeft in zijn carrière weleens met een van deze verschijnselen te maken gehad. Maar een gezonde cultuur in een organisatie reduceert deze verschijnselen. Dit geeft nogmaals aan hoe belangrijk het analyseren van de cultuur van de organisatie is. Door goed te doorgronden hoe men de organisatie waardeert op deze belangrijke aspecten kan men groeien. Het nemen van verantwoordelijkheid, het geven van vrijheid en het samen oplossen zijn kernelementen van succesvolle teams.

De laatste jaren is er veel gefocust op het verbeteren van de werkomgeving. Het is een veilige keuze omdat het direct zichtbaar resultaat geeft en men ‘erover’ kan praten en niet met elkaar hoeft te praten. De verbetering van het resultaat van uw organisatie ligt grotendeels besloten in een hoger gelukscijfer en effectievere manieren van werken. Ik zou graag willen zeggen ‘aan u de keuze’ maar de economie en maatschappij maken die keuze al voor u.

Make work better.

Eelco Voogd,

chief happy customers